Constant Field Values


Contents
org.openptk.*

org.openptk.api.Constants
public static final java.lang.String CLIENTCRED "clientcred"
public static final java.lang.String CLIENTID "clientid"
public static final java.lang.String GOTO "goto"
public static final java.lang.String LOGIN "login"
public static final java.lang.String LOGOUT "logout"
public static final java.lang.String PASSWORD "password"
public static final java.lang.String RESOURCES "resources"
public static final java.lang.String SESSIONID "sessionid"
public static final java.lang.String TOKEN "token"
public static final java.lang.String USER "user"

org.openptk.api.Query
public static final java.lang.String NAMESPACE "openptk"

org.openptk.api.QueryBuilderIF
public static final java.lang.String DEFAULT_SEARCH_ATTR "firstname"

org.openptk.connection.ConnectionIF
public static final java.lang.String PARAM_CLIENTCRED "clientcred"
public static final java.lang.String PARAM_CLIENTID "clientid"
public static final java.lang.String PARAM_PASSWORD "password"
public static final java.lang.String PARAM_TOKEN "token"
public static final java.lang.String PARAM_USER "user"
public static final java.lang.String PROP_COOKIE_NAME "openptk.cookie.name"
public static final java.lang.String PROP_URI_CLIENTS "uri.clients"
public static final java.lang.String PROP_URI_CONTEXTS "uri.contexts"
public static final java.lang.String PROP_URI_LOGIN "uri.login"
public static final java.lang.String PROP_URI_LOGOUT "uri.logout"
public static final java.lang.String RESOURCE_SESSION "session"

org.openptk.connection.SetupIF
public static final java.lang.String CLASSNAME_CONNECTION "org.openptk.connection.jersey.JerseyConnection"
public static final java.lang.String CLASSNAME_CONVERTER "org.openptk.structure.XmlConverter"
public static final java.lang.String CONNECTION_MODE_SESSIONID "sessionid"
public static final java.lang.String CONNECTION_MODE_TOKEN "token"
public static final java.lang.String CONNECTION_MODE_USERPASS "userpass"
public static final java.lang.String NAMESPACE "openptk"
public static final java.lang.String PKG_CONNECTION "openptk.connection"
public static final java.lang.String PKG_CONVERTER "openptk.converter"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_CLIENTID "openptk.connection.clientid"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_MODE "openptk.connection.mode"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_PASSWORD "openptk.connection.password"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_SESSIONID "openptk.connection.sessionid"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_SHAREDSECRET "openptk.connection.sharedsecret"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_TOKEN "openptk.connection.token"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_URI "openptk.connection.uri"
public static final java.lang.String PROP_CONNECTION_USER "openptk.connection.user"
public static final java.lang.String PROP_DEBUG "openptk.debug"
public static final java.lang.String PROP_LOGFILE "openptk.logfile"
public static final java.lang.String SESSION_ID "OPENPTKSESSIONID"
public static final java.lang.String URI_LOGIN "login"
public static final java.lang.String URI_LOGOUT "logout"
public static final java.lang.String URI_RESOURCES "resources"

org.openptk.crypto.Encryptor
public static final java.lang.String CONFIG "config"
public static final java.lang.String DEFAULT "default"
public static final java.lang.String NETWORK "network"

org.openptk.exception.ActionException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.AuthenticationException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.AuthorizationException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.ConfigurationException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.ConnectionException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.ConverterException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.CryptoException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.EngineException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.FunctionException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.OperationException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.PluginException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.ProvisionException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.QueryException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.ResponseException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.SecurityException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.ServiceException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.StructureException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.exception.TypeException
public static final long serialVersionUID 200L

org.openptk.logging.Logger
public static final java.lang.String DEFAULT "default"

org.openptk.logging.LoggingIF
public static final java.lang.String PROP_CLASSNAME "log.classname"
public static final java.lang.String PROP_FILENAME "log.filename"

org.openptk.spi.Service
protected static final int DEF_TIMEOUT 5000

org.openptk.spi.ServiceIF
public static final java.lang.String PROP_URL "url"

org.openptk.spi.operations.Operations
protected static final int TRANS_FW_SRVC 0
protected static final int TRANS_SRVC_FW 1

org.openptk.spi.operations.OperationsIF
public static final java.lang.String PROP_ATTRIBUTE_EMPTY_REMOVE "attribute.empty.remove"
public static final java.lang.String PROP_DRIVER "driver"
public static final java.lang.String PROP_FILENAME "filename"
public static final java.lang.String PROP_PROTOCOL "protocol"
public static final java.lang.String PROP_PROXY_HOST "proxy.host"
public static final java.lang.String PROP_PROXY_PORT "proxy.port"
public static final java.lang.String PROP_RESET_PASSWORD_LENGTH "reset.password.length"
public static final java.lang.String PROP_URL "url"
public static final java.lang.String PROP_USER_NAME "user.name"
public static final java.lang.String PROP_USER_NAME_ENCRYPTED "user.name.encrypted"
public static final java.lang.String PROP_USER_PASSWORD "user.password"
public static final java.lang.String PROP_USER_PASSWORD_ENCRYPTED "user.password.encrypted"

org.openptk.structure.ConverterIF
public static final java.lang.String PROP_CHILDREN "children"
public static final java.lang.String PROP_NAMEVALUE "namevalue"
public static final java.lang.String PROP_VALUE "value"
public static final java.lang.String VALUE_CHILDREN_DISCRETE "discrete"
public static final java.lang.String VALUE_CHILDREN_LIST "list"
public static final java.lang.String VALUE_NAMEVALUE_COLLAPSED "collapsed"
public static final java.lang.String VALUE_NAMEVALUE_EXPANDED "expanded"
public static final java.lang.String VALUE_VALUE_MULTI "multi"
public static final java.lang.String VALUE_VALUE_SINGLE "single"

org.openptk.structure.StructureIF
public static final java.lang.String NAME_ACCESSED "accessed"
public static final java.lang.String NAME_ACTION "action"
public static final java.lang.String NAME_ACTIONID "actionid"
public static final java.lang.String NAME_ACTIONS "actions"
public static final java.lang.String NAME_ALLOWMULTI "allowMultiValue"
public static final java.lang.String NAME_ANCESTORS "ancestors"
public static final java.lang.String NAME_ANSWERS "answers"
public static final java.lang.String NAME_ATTRIBUTE "attribute"
public static final java.lang.String NAME_ATTRIBUTES "attributes"
public static final java.lang.String NAME_AUTHENTICATOR "authenticator"
public static final java.lang.String NAME_AUTHENTICATORID "authneticatorid"
public static final java.lang.String NAME_AUTHENTICATORS "authenticators"
public static final java.lang.String NAME_AVERAGE "average"
public static final java.lang.String NAME_BODY "body"
public static final java.lang.String NAME_CACHE "cache"
public static final java.lang.String NAME_CACHEID "cacheid"
public static final java.lang.String NAME_CACHES "caches"
public static final java.lang.String NAME_CATEGORY "category"
public static final java.lang.String NAME_CHANGE "change"
public static final java.lang.String NAME_CHILDREN "children"
public static final java.lang.String NAME_CLASS "class"
public static final java.lang.String NAME_CLASSNAME "classname"
public static final java.lang.String NAME_CLIENT "client"
public static final java.lang.String NAME_CLIENTID "clientid"
public static final java.lang.String NAME_CLIENTS "clients"
public static final java.lang.String NAME_CONTEXT "context"
public static final java.lang.String NAME_CONTEXTID "contextid"
public static final java.lang.String NAME_CONTEXTS "contexts"
public static final java.lang.String NAME_CONVERTER "converter"
public static final java.lang.String NAME_CONVERTERID "converterid"
public static final java.lang.String NAME_CONVERTERS "converters"
public static final java.lang.String NAME_COUNT "count"
public static final java.lang.String NAME_CREATED "created"
public static final java.lang.String NAME_CRYPTO "crypto"
public static final java.lang.String NAME_DATA "data"
public static final java.lang.String NAME_DEBUGLEVEL "debuglevel"
public static final java.lang.String NAME_DECIDER "decider"
public static final java.lang.String NAME_DECIDERID "deciderid"
public static final java.lang.String NAME_DECIDERS "deciders"
public static final java.lang.String NAME_DEFAULT "defaultContext"
public static final java.lang.String NAME_DEFINITION "definition"
public static final java.lang.String NAME_DESCRIPTION "description"
public static final java.lang.String NAME_DIGEST "digest"
public static final java.lang.String NAME_DOCUMENT "document"
public static final java.lang.String NAME_EFFECT "effect"
public static final java.lang.String NAME_ENCRYPTED "encrypted"
public static final java.lang.String NAME_ENFORCER "enforcer"
public static final java.lang.String NAME_ENFORCERID "enforcerid"
public static final java.lang.String NAME_ENFORCERS "enforcers"
public static final java.lang.String NAME_ENGINE "engine"
public static final java.lang.String NAME_ENVIRONMENT "environment"
public static final java.lang.String NAME_ENVIRONMENTS "environments"
public static final java.lang.String NAME_ERROR "error"
public static final java.lang.String NAME_FROM "from"
public static final java.lang.String NAME_ID "id"
public static final java.lang.String NAME_INDEX "index"
public static final java.lang.String NAME_LENGTH "length"
public static final java.lang.String NAME_LEVEL "level"
public static final java.lang.String NAME_LIBRARY "library"
public static final java.lang.String NAME_MAXIMUM "maximum"
public static final java.lang.String NAME_MEDIA "media"
public static final java.lang.String NAME_META "meta"
public static final java.lang.String NAME_MIMETYPE "mimetype"
public static final java.lang.String NAME_MINIMUM "minimum"
public static final java.lang.String NAME_MODE "mode"
public static final java.lang.String NAME_MODEL "model"
public static final java.lang.String NAME_MODELID "modeid"
public static final java.lang.String NAME_MODELS "models"
public static final java.lang.String NAME_MODIFIED "modified"
public static final java.lang.String NAME_NAME "name"
public static final java.lang.String NAME_OFFSET "offset"
public static final java.lang.String NAME_OPERATION "operation"
public static final java.lang.String NAME_OPERATIONS "operations"
public static final java.lang.String NAME_PARAMPATH "parampath"
public static final java.lang.String NAME_PARAMQUERY "paramquery"
public static final java.lang.String NAME_PASSWORD "password"
public static final java.lang.String NAME_PHASE "phase"
public static final java.lang.String NAME_PLUGIN "plugin"
public static final java.lang.String NAME_PLUGINID "pluginid"
public static final java.lang.String NAME_PLUGINS "plugins"
public static final java.lang.String NAME_POLICIES "policies"
public static final java.lang.String NAME_POLICY "policy"
public static final java.lang.String NAME_POLICYID "policyid"
public static final java.lang.String NAME_PRINCIPAL "principal"
public static final java.lang.String NAME_PROPERTIES "properties"
public static final java.lang.String NAME_PROPERTY "property"
public static final java.lang.String NAME_QUANTITY "quantity"
public static final java.lang.String NAME_QUERY "query"
public static final java.lang.String NAME_QUESTIONS "questions"
public static final java.lang.String NAME_READONLY "readonly"
public static final java.lang.String NAME_RELATIONSHIP "relationship"
public static final java.lang.String NAME_RELATIONSHIPID "relationshipid"
public static final java.lang.String NAME_RELATIONSHIPS "relationships"
public static final java.lang.String NAME_REQUEST "request"
public static final java.lang.String NAME_REQUIRED "required"
public static final java.lang.String NAME_RESOURCE "resource"
public static final java.lang.String NAME_RESOURCEID "resourceid"
public static final java.lang.String NAME_RESOURCES "resources"
public static final java.lang.String NAME_RESPONSE "response"
public static final java.lang.String NAME_RESULTS "results"
public static final java.lang.String NAME_SEARCH "search"
public static final java.lang.String NAME_SECRET "secret"
public static final java.lang.String NAME_SERVICE "service"
public static final java.lang.String NAME_SESSION "session"
public static final java.lang.String NAME_SESSIONID "sessionid"
public static final java.lang.String NAME_SESSIONINFO "sessioninfo"
public static final java.lang.String NAME_SESSIONS "sessions"
public static final java.lang.String NAME_SIBLINGS "siblings"
public static final java.lang.String NAME_SORT "sort"
public static final java.lang.String NAME_STAT "statistic"
public static final java.lang.String NAME_STATE "state"
public static final java.lang.String NAME_STATID "statisticid"
public static final java.lang.String NAME_STATS "statistics"
public static final java.lang.String NAME_STATUS "status"
public static final java.lang.String NAME_STRUCTURE "structure"
public static final java.lang.String NAME_STRUCTURES "structures"
public static final java.lang.String NAME_SUBJECT "subject"
public static final java.lang.String NAME_SUBJECTID "subjectid"
public static final java.lang.String NAME_SUBJECTS "subjects"
public static final java.lang.String NAME_TARGET "target"
public static final java.lang.String NAME_TARGETID "targetid"
public static final java.lang.String NAME_TARGETS "targets"
public static final java.lang.String NAME_TEMPLATE "template"
public static final java.lang.String NAME_TO "to"
public static final java.lang.String NAME_TYPE "type"
public static final java.lang.String NAME_TYPES "types"
public static final java.lang.String NAME_UNIQUEID "uniqueid"
public static final java.lang.String NAME_UPDATED "updated"
public static final java.lang.String NAME_URI "uri"
public static final java.lang.String NAME_VALUE "value"
public static final java.lang.String NAME_VALUES "values"
public static final java.lang.String NAME_VERSION "version"
public static final java.lang.String NAME_VIEW "view"
public static final java.lang.String NAME_VIEWID "viewid"
public static final java.lang.String NAME_VIEWS "views"
public static final java.lang.String NAME_VIRTUAL "virtual"

org.openptk.util.Digest
public static final java.lang.String ALGORITHM_DEFAULT "SHA"
public static final java.lang.String ALGORITHM_SHA "SHA"

org.openptk.util.RandomData
public static final java.lang.String CASE_BOTH "both"
public static final java.lang.String CASE_LOWER "lower"
public static final java.lang.String CASE_UPPER "upper"
public static final java.lang.String DEFAULT_CASE "both"
public static final int DEFAULT_SIZE 8
public static final java.lang.String DEFAULT_TYPE "both"
public static final java.lang.String PROP_CASE "case"
public static final java.lang.String PROP_CHAR_SET "charset"
public static final java.lang.String PROP_SIZE "size"
public static final java.lang.String PROP_TYPE "type"
public static final java.lang.String TYPE_ALPHA "alpha"
public static final java.lang.String TYPE_BOTH "both"
public static final java.lang.String TYPE_NUMERIC "numeric"

org.openptk.util.StringUtil
public static final java.lang.String ALPHA_NUM "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
public static final java.lang.String ALPHA_NUM_SPACE "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz "
public static final java.lang.String BASIC_JDBC "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz -_:/@.=,|^"
public static final java.lang.String BASIC_WEB "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz -_:;/%.+?&=,@"View/submit a bug or feature

For further API reference and developer documentation, see www.openptk.org. That documentation contains more detailed, developer-targeted descriptions, definitions of terms, workarounds, and working code examples.

Copyright (C) 2008-2012, Project OpenPTK. All Rights Reserved